קידנט
הספריה
צלילים בצבעים
חשבון לכתות א-ו
אנגלית לילדים
קטנטנים
הדפסות
מאות פעיליות לפתוח כישורי שפה, תקשורת ומיומנויות יסוד וחשיבה
לגיל 3-6 הפעילויות מחולקות ל-14 קבוצות מיומנות ומותמאות גם לחינוך מיוחד.
כל הזכויות שמורות לנולג'נט מערכות לימוד ממוחשבות
טל פקס. 03-6480475 EMAIL - kidnet@gmail.com